Hem Länkar Medlemmar

Nyheter

RBF-nytt

SBU-nytt

BAS-nytt

Arkiverade dokument

Aktuellt

Höst 2019

Båt- och motorstölder längs hela ostkusten. Håll koll på varandra i klubben och ta gärna hjälp av boende i närheten av hamnen. Gå med i Coboats!

Nr 1 2016

Januari 2019

V 2 2019

Förbundsnytt

Nr 2 2016


V 8 2019


Nr 3 2016


V 9 2019

BAS-nytt

Nr 4 2016


V 15 2019


Nr 1 2017


V 25 2019

SBU-nytt

Nr 2 2017


V 36 2019


Nr 3 2017


V 38 2019


Nr 4 2017


V 44 2019


Nr 1 2018


V 46 2019


Nr 2 2018
Nr 3 2018
Nr 4 2018


V 2 2019
V 8 2019


V 9 2019


V 15 2019


V 25 2019


V 36 2019


V 38 2019


V 44 2019


V 46 2019

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2017

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2018

Minnesanteckningar från Klubbkonferens 2018

Info från Polisen

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2019