Hem Länkar Medlemmar Utbildning

Utbildningsinsatser 2019

Se Östhammars Segelsällskap här till höger. Evenuellt kan medlemmar i andra klubbar vara med.

Aktuellt

Navigationskurser med mera

Öregrunds övärld - länk till bra bok för norra skärgården.

Arbete pågår för att få fram en liknande bok för området norr om Öregrund upp mot Söderhamn.

Östhammars Segelsällskap

Förar- och manöverintyg för Högfartsbåt

30 maj 09-16 Förarintyg

31 maj 09-16 Teori, manöverintyg

31 maj 13-ca16 Examination, förar- och manöverintyg.

Mer info finns hos ÖSS på mejladress oss.kansliet@telia.com alternativt ÖSS hemsida på webben.


Seglarskola

Genomförs på ÖSS varv mellan 17 oh 20 juni. Kontakta ÖSS för mer information oss.kansliet@telia.com alternativt ÖSS hemsida på webben.