Hem Länkar Medlemmar

Ungdomsledarstipendium

En nödvändig ingrediens i en förening som anser sig vara ideell är att man har ett ungdomsarbete. För att främja arbetet med ungdomar i klubbarna har RBF inrättat ett ungdomsledarstipendium som klubbarna kan ansöka om för att premiera ungdomsledare som man tycker har gjort ett gott arbete med klubbens ungdomar. Nödvändig information finner du här!

Ungdomsledarutbildning

SBU:s kansli anordnar utbildningar för ungdomsledare. Håll ett öga på http://batunionen.se/aktuellt/ eller om ni har behov av utbildning av exempelvis nya ungdomsledare i klubben, kontakta SBU:s kansli för att höra om eventuellt kommande utbildningar.

Glöm  inte!

Utse en ungdomsansvarig i styrelsen.

Se till att ha uppgifter kring ungdomsarbetet beskrivet i stadgar, arbetsplaner o.s.v. och redovisa vad som gjorts och hur resultatet blev vid uppföljningen av arbetsplanerna.

  Medelåldern bland våra medlemmar är inte på ungdomens sida och för att klubben och i förlängningen förbundet ska leva vidare måste vi få in ungdomar på alla nivåer i vår verksamhet.

  Vi som sitter i förbundsstyrelsen är inte förbundet. Förbundet är ni - medlemmar i båtklubbarna som ingår i förbundet.

  Glöm inte heller att ungdomsverksamhet inte måste ha likhetstecken med seglingsskola. All verksamhet man har med ungdomar gillas. Göra knopar och repslöjd, motorkunskap, förarbevis, laga mat ombord, fisketips och så vidare. Det behöver inte ens ha något med sjö och sjöliv att göra. All verksamhet man ordnar för ungdomar är undomsverksamhet.

Ungdom

Minnesanteckningar från Ungdomsledarträffen

Iungdomsledarträffen genomfördes som planerat med 15 deltagare utöver kursledningen.
Se minnesanteckningar här!

Deltagare. Se lista här!

Ungdomsledarstipendiet 2019

Ebba Gustavsson och Fanny Christiansson från Norrtälje SS tilldelades årets ungdomsledarstipendium. De de båda hade förhinder fick NSS ta deras diplom för senare utdelning.

Ungdomsledarträffen mars 2019

Ulf Grape och Hans Oscarsson hade en ny ungdomsledarträff.

Se mer här.