Hem Länkar Medlemmar

Roslagens Båtförbund är ett ideellt och allmännyttigt förbund. Förbundets medlemmar är båtklubbar utmed Roslagskusten i Uppland. Roslagens Båtförbund är ett regionalt förbund inom Svenska Båtunionen.

RBFs uppgifter är att ge anslutna klubbar information, service och utbildning, samordna gemensam verksamhet samt samla och ta till vara klubbarnas intressen i båtlivsfrågor i enlighet med stadgarna.

Genom RBF får klubbarna och dess medlemmar bland annat hjälp med och tillgång till:Båtklubbsförsäkring

Förmånlig båtförsäkring i SVENSKA SJÖ

Säkerhetsbesiktning av båtar

Miljö- och hamnfrågor

Farleds- och sjösäkerhetsfrågor

Utbildning och ungdomsverksamhet

RBF är även remissorgan i båtlivsfrågor

Förbundet - Roslagens Båtförbund

I medlemstidningen tas akutella båt- och hamnfrågor upp och ventileras. Djuplodande artiklar om lagstiftning och sjövettsregler. En möjlighet att ge varje medlem ett forum för sina synpunkter i båtfrågor.

Varje medlemsklubb har en försäkring i Svenska Sjö genom sitt medlemsskap förbundet .

Varje enskild medlem kan teckna båtförsäkring hos Svenska Sjö med förmånliga villkor. Se mer på Svenska Sjös hemsida.  

Förbundet utbildar genom SBU särskilda besiktningsmän som ser till att båtar besiktas om önskemål eller behov föreligger.

Miljöfrågor tar alltmer plats i båtlivet. Förbundet har kontroll på vilka regler som gäller och kan serva medlemsklubbarna med information och stöd.

Också i hamnfrågor kan förbundet ge stöd och hjälp.

Varför finns RBF?

Medlemstidningen Båtliv

Båtklubbsförsäkrning

Förmånlig båtförsäkring i Svenska Sjö

Säkerhetsbesikningar

Miljö- och hamnfrågor

Öregrund i norr. På så sätt skulle manbättre kunna tillvarata de norra roslagsklubbarnas intressen samt skapa ett fastare och mer givande samarbete i regionen.

Efter flera möten och med hjälp av ett särskilt arbetsutskott avhölls ”Stiftande Förbundsstämma med Norra Roslagens Båtförbund” fredagen den 25 mars 1966 på Östhammars Stadshotell. De klubbar som då anslöts sig var Hallsta Båtklubb, Hargshamns Båtklubb och Östhammars Segelsällskap. Idag är vi 29 klubbar.


Länkar till klubbarna!

Farleds- och sjösäkerhetsfrågor

Förbundsstyrelsen håller kolll på farlederna och agerar gentemot myndigheter och ansvariga.

Utbildning och ungdomsverksamhet

Förbundet ger stöd och hjälp för klubbarnas ungdomsverksamhet samt erbjuder utbildning till reducerade priser.

Förbundet är remissorgan i båtlivsfrågor inom vår region.

Onsdagen 29 september 1965 samlades representanter för båtklubbarna i Herräng, Hallstavik, Hargshamn, Östhammar och Öregrund på Nisses Konditori i Östhammar för att diskutera en ny distriktsorganisation inom SMU (Svenska Motorbåtsunionen). Mötet kom att bli upptakten till det som i dag är Roslagens Båtförbund.


Bakgrunden var ett missnöje med den dåvarande organisation där distriktet inom SMU ansågs vara alltför stort. Man ville skapa ett förbund som begränsades av Björkö i söder och  

Historik

Medlemstidningen BÅTLIV

Båtklubbsförsäkring

Förmånlig båtförsäkring i SVENSKA SJÖ

Säkerhetsbesiktning av båtar

Miljö- och hamnfrågor

Farleds- och sjösäkerhetsfrågor

Utbildning och ungdomsverksamhet

RBF är även remissorgan i båtlivsfrågor för vår region.


Organisation

Medlemsklubbar

För närvarande är 29 båtklubbar medlemmar hos RBF. Alla klubbar, bryggföreningar och båtsällskap utmed Roslagskusten är välkomna!