Hem Länkar Medlemmar


Båtdagen 2018

Extra Båtdag och Klubbkonferens 2016

Kallelse

Proposition 1. Verksamhetsplan 2018

Poposition 2 Budget för 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Valberedningens förslag

Slutligt Stadgeförslag 2017

Protokoll

Kristian Ehrlings OH-bilder

Båtdagen 2017

Kallelse

Verksamhetsberättelse för 2016

Stadgar för Roslagens Båtförbund
antagna på Båtdagen 2017

Fullmakt för Båtdagen

Revisionsberättelse

Proposition 1 Verksamhetsplan

Proposition 2 Budget
Balans och resultatrapport

Proposition 3 Nya stadgar

Valberedningens förslag

Dagordning

Deltagarlista

Båtdagsprotokoll 2017

Dokument

Klubbkonferens 2017

Minnesanteckningar

Dagordning

Revisionsberättelse

Båtdagsprotokoll 2018

Deltagarlista

Unionsråd och extra Båtriksdag 2019

Minnesanteckningar

Klubbkonferens 2019

Minnesanteckningar

Klubbkonferens 2018

Minnesanteckningar