Hem Länkar Medlemmar

På samma sätt som båtägarna i en klubb eller vid en brygga samarbetar med sin verksamhet är det viktigt att klubbarna inom ett geografiskt område samarbetar i den verksamhet som är liknande för klubbarna.

Tillsammans blir vi starkare än varje klubb för sig.

  I Roslagen från Karlholm i norr till Bergshamra i söder har förbundet sin hemvist och har som mål att som allmännyttig ideell organisation, främja det allmänna båtlivet inom regionen enligt följande program:


Genom samarbete som skapas av de klubbar och medlemmar som ingår i förbundet ger det styrka i frågor som rör klubbarna och båtägarna. Roslagens Båtförbund är remissinstans gällande båtfrågor som rör Norrtälje Kommun, Östhammar och Tierps kommun.

Förbundets själ

·    Vara anslutet till Svenska Båtunionen.

·   Främja fritidsbåtsverksamhetens utveckling och bedrivande, särskilt dess anpassning till människa, miljö, samhälle och att deltaga i det nationella arbetet inom detta område.

·    Bedriva upplysning och utbildning i navigation och om sjörättsliga bestämmelser, verka för ett gott sjömanskap och ett hänsynsfullt uppträdande vid utövande av båtliv.

·    Ta initiativ till utveckling av förebyggande sjöräddning samt verka för bibehållande och utbyggnad av sjösäkerhetsanordningar.

·    Initiera och stödja ungdoms-verksamhet inom medlemsklubbarna.

·    Vara remissinstans gentemot myndigheter och rådgivande kontaktorgan för medlemsklubbarna.

.·    Vara serviceorgan i båtlivsfrågor av allmänt principiellt intresse.