Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter


Styrelsen för Roslagens Båtförbund hälsar alla medlemmar
Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

BAS-nytt april 2017

RBF-nytt 1 2017

BAS-nytt april 2 2017

RBF-nytt 2 2017

SBU-nytt juli 2017

BAS-nytt maj 2017

BAS-nytt augusti 2017

SBU-nytt augusti 2017

SBU-nytt augusti 2 2017

RBF-nytt 3 2017

SBU-nytt september 2017

BAS-nytt oktober 2017

SBU-nytt oktober 2017

BAS-nytt oktober 2 2017

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2017

SBU-nytt novemer 2017

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2017

RBF-nytt 4 2017