Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter


Se upp för tjuvarna som har högsäsong på hösten!


Läs polisrapporten om stölder i området!

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

BAS-nytt januari 2018

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2017

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2017

SBU-nyttt januari 2018

BAS-nytt 2 januari 2018

SBU-nytt mars 2018

SBU-nytt april 2018

RBF-nytt 1 2018

Protokoll från Båtdagen 2018

BAS-nytt maj 2018

SBU-nytt maj 2018

RBF-nytt 2 2018

BAS-nytt juli 2018

SBU-nytt sept 2018

RBF-nytt 3 2018

SBU-nytt okt 2018

Bas-nytt okt 2018