Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Nyheter

Polisen har funnit flera stulna motorer i Baltikum. Har du spårsändare på din motor? Med en sådan kan polisen hitta din motor om den stjäls och under 2017 stals många motorer i vårt område. Om du blivit bestulen - Kontakta polisen. De kanske har hittat den.

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

BAS-nytt januari 2018

RBF-nytt 1 2017

RBF-nytt 2 2017

RBF-nytt 3 2017

Minnesanteckningar från Klubbkonferensen 2017

Minnesanteckningar från Unionsrådet 2017

RBF-nytt 4 2017

SBU-nyttt januari 2018

BAS-nytt 2 januari 2018

SBU-nytt mars 2018

SBU-nytt april 2018

RBF-nytt 1 2018

Protokoll från Båtdagen 2018

BAS-nytt maj 2018

SBU-nytt maj 2018