Hem Länkar Medlemmar Roslagens Båtförbund

En uppgift för RBF är att ge kunskap. Bilden visar en instruktion om HLR - Hjärt och Lungräddning, vid en Båtdag. Genom förbundet kan klubbarna få utbildning i båthantering, navigation, säkerhetsbesiktning, livräddning m m

Utbildning, instruktion, råd

Förbundet ger kunskap

Andan i ett båtförbund är samma som i en båtklubb. Man jobbar mot ett gemensamt mål och man gör det tillsammans. Vägen fram till resultat i en fråga kan vara olika lång, men genom att vi är många har vi lättare att nå målet.

Samarbete, samförstånd, gemenskap

Förbundets själ

Minnesanteckningar från Båtriksdagen 2015.


SBU-nytt från 2016

Säkerhetsbesiktning

Grisslehamns MSS håller som vanligt i seglingsskola. Se mer på www.gmss.nu

Norrtälje SS har också kurser för seglare. Se mer på http://www.norrtaljess.se/

Hos Östhammars Segelsällskap nöjer man sig inte med seglarskola...

Seglarskolor, navigationskurser mm

Sommarens aktiviteter hos förbundets medlemsklubbar

17-12-2015

Äldre nyheter

Nyheter

Båtdagen: söndag 26 mars,
m/s Eckerö.

Skriv ut dokumenten för mötet.
Under våren är aktiviteten hög för olika möten rörande båtlivet.

Riksintressen beslut (Copy).jpg

Beslut i frågan om Väddö Kanal.

Kanalen blir kvar som Riksintresse för friluftslivet.

Roslagens Båtförbund samarbetar med Svenska Sjö. Försäkringsbolaget som ägs bland andra av oss båtägare genom Svenska Båtunionen.

Nya stadgar - förslag

RBF-nytt 3 2016

RBF-nytt 4 2016

Läs  mer

Dokument för Båtdagen


BAS-nytt feb 2017

SBU-nytt mars 2017